2015. március 15., vasárnap

Március idusán

Ezt az ünnepet mindig nagy figyelemmel kísérem, érdekel minden perce, minden szava, a versek elhangzása. Az ünnep, s benne Petőfi. Petőfi, és Jókai, és a többi nagyság. Abban az időben sok nagy ember született, ezt az asztrológiában generációs adottságnak lehet hívni. Talán azok is észrevesznek bizonyos időszakokban bizonyos tendenciákat, vagyis nagy koponyák születését. A bolygóállások, azok össz sugárzása adják e hihetetlen energiákat a kiválasztottaknak.
             Petőfi nekem nemcsak ilyenkor jut eszembe. Leszámítva gyermekkori rajongásomat, melynek során kívülről tudtam a költőnek nemcsak legfontosabb forradalmi verseit, hanem meseregényét, a János vitézt is. No és talán az sem mindegy, hogy 2004-ben "Petőfiből" írtam 90 oldalas szakdolgozatomat, Számok és bolygók címmel. A nagy műben mély tisztelettel elemeztem általános iskolás korom óta szeretett költőm születésének, életének és halálának mély titkait. 
             Először számmisztikailag, majd asztrológiailag, végül a kronobiológiai pszichogenetika szintjén részletesen kidolgoztam - összesítve mindhárom, ma még tudománynak nem tekintett, de szerfölött érdekes és valahogy ugyanazokat a végkövetkeztetéseket levonó, analógiákon alapuló elemzéstan igazolta, hogy ezek az extrapszichológiai - vagyis a tanult pszichológia fölötti - tanok bármelyike megmondja, miért vannak a dolgok ezen a világon. 
             Ne rémüljön meg, aki ezt olvassa: nem fogom idecsatolni a 90 oldalt. Csak néhány érdekességet írok, amit már előttem sokan más tudósabb emberek is firtattak, és amit ma már ugyanúgy lehetetlen megállapítani, mint annak idején, 167 éve is lehetetlen lett volna. Vagyis, hogy igazából mikor született Petrovics Sándor, aki később nem elégedett meg nevével, azt Petőfire változtatta. Utóbbi jelenség numerológiailag tökéletesen megmagyarázza, miért változtatta meg a nevét, és mit adott neki ez az új név. De ezzel sem untatnék senkit. 
             Szilveszter éjszaka az a születési dátum, amit az egyszerűség kedvéért sok helyütt ma megadnak a költő születési idejére. Ugyanakkor a kor szokásait figyelembe véve, hogy mikor írták be a gyermek nevét az anyakönyvbe, jelentősen az akkori lehetőségektől és lehetőségektől függött. Néhány ezekből: ott volt-e valaki írástudó, percre följegyezte-e az időpontot. Sok helyen ugyanis a keresztelés idejét jegyezték föl, ami természetszerűleg már jóval a születés utáni időpont. Egyszóval, az újévre váltás perce egyáltalán nem biztos, még hozzávetőleg sem, ezért az asztrológiai radix elemzést a későbbi egyéb fontos életadatokkal korrigálni lehet. Én és persze előttem sok más, nálam tudósabb asztrológus is korrigálta. Ezt a korrigálást persze csak az aszcendens feltétlen tudásáért csinálják. Azonban korrigálás nélkül is, még egy, ezektől független butus embernek is föltűnik a bolygók jelentős együttállása, ami a születés percétől független, mert jóval több ideig tart. 
             A diplomavédéskor megkérdezte tőlem az iskolaigazgató: lehetséges-e egy ember életét utólag ezen ismeretek hatása alatt pontosítani. Igennel feleltem, és az igazgató mellett ülő asztrológiatanárom is rábólintott: lehetséges (persze, hiszen ő tanította az asztrológiát). Ma már tudjuk, hogy véletlenek nincsenek, soha nem is voltak, egy magasan felettünk lévő óriáshatalom, Isten kormányozza az univerzumot, amelynek minden pici részlete szabályozva van, benne az emberé. Bár Isten szabad akaratot is adott minden embernek, akinek sorsa nemcsak születése pillanatában dől el más, a Földnél hatalmasabb bolygók és csillagok sugárzási összhatásában - hanem ezek alapján későbbi életének minden egyes minutuma előre el van rendezve, így halála is. Ezek között ott a szabad akarat lehetősége is, mivel az is az ember bensőjéből fakad.
              Többet nem szándékozom ezekről írni, hiszen feltehető, hogy akik ezt olvassák, egészen más csillagzatok hatásai alapján másképpen gondolkodnak, vagy ha hasonlóan, akkor meg unják. Én jól érzem magam annak tudatában, hogy bár szabad akaratom alapján írtam meg ezt a kis eszmefuttatást - valami, nem is olyan rejtélyes indíttatás alapján tettem. 
              Most megyek vissza egy ennél prózaibb szórakozáshoz, még ezután elém kerülő rejtvényeim elé. Félszemem azonban az ország ünneplését nézi a megújult M1 csatornáján. 


           

1 megjegyzés:

Isabel írta...

Az egyik, Petőfiről szóló tanulmánykönyvben vagy más forrásban, már nem tudom, hol olvastam ezt az eszmefuttatást. A diplomamunka írásához sok egyéb forrást használtam, annak egyike-másikában olvastam az ilyen típusú kutatásokról. Ott írtak olyasmit, hogy egynéhány isten háta mögötti helyre csak másnap ért oda a pap, és sok helyen dívott az a szokás, hogy a keresztelő időpontját (ami sokkal később is lehetett) adták meg születésinek.